home | srpski | english
 
   
     
 

Projekti

DEUKS FIT2009

Vesti

Prezentacija

Centar za matematiku i statistiku postoji i deluje pri Departmanu za opšte discipline u tehnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Osnovan je 2004. godine sa ciljem da se zaposlenima na Departmanu pruži mogućnost okupljanja oko zajedničke naučno - istraživačke institucije. U radu Centra učestvuju profesori, asistenati i istraživači. U aktivnostima Centra učestvuju i studenti poslediplomskih i doktorskih studija, spoljni saradnici i gostujući predavači.

Aktivnosti Centra su istraživanja i rad na nacionalnim i međunarodnim projektima, organizovanje seminara, nastava za redovne, poslediplomske i doktorske studije Fakulteta tehničkih nauka.

Rukovodioci Centra su Prof.dr Silvia Gilezan i Prof.dr Zoran Ovcin.

 
 
 

copyright by CMS-FTN-NS 2007©