centar za matematiku i statistiku

Katedra za matematiku

O nama

Centar za matematiku i statistiku postoji i deluje pri Departmanu za opšte discipline u tehnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Osnovan je 2004. godine sa ciljem da se zaposlenima na Departmanu pruži mogućnost okupljanja oko zajedničke naučno – istraživačke institucije. U radu Centra učestvuju profesori, asistenati i istraživači. U aktivnostima Centra učestvuju i studenti poslediplomskih i doktorskih studija, spoljni saradnici i gostujući predavači.

Aktivnosti Centra su istraživanja i rad na nacionalnim i međunarodnim projektima, organizovanje seminara, nastava za redovne, poslediplomske i doktorske studije Fakulteta tehničkih nauka.

Rukovodioci Centra su Prof.dr Silvia Gilezan i Prof.dr Zoran Ovcin.

Doctoral School towards European Knowledge Society, Tempus Project JEP – 41099 – 2006
Foundations of Information Technologies – FIT 2009 – June 14-27, 2009, Novi Sad

Članovi centra

Buda Bajićbuda_bajic@yahoo.com
Jelena Čolić Oravecj_colic@uns.ac.rs
Silvia Ghilezangsilvia@uns.ac.rs
Tatjana Grbićtatjana@uns.ac.rs
Marija Delićmarijadelic@uns.ac.rs
Slobodan Dražićslobodandrazic@yahoo.com
Vladimir Ilićvlada.mzsvi@uns.ac.rs
Jelena Ivetićjelenaivetic@uns.ac.rs
Svetlana Jakšićsjaksic@uns.ac.rs
Silvia Likaveclikavec@di.unito.it
Tibor Lukićtibor@uns.ac.rs
Joakim Lindbladjoakim@cb.uu.se
Biljana Mihailovićlica@uns.ac.rs
Aleksandar Nikolićftn_nikaca@uns.ac.rs
Jovana Obradovićjovana.obradovic@uns.ac.rs
Zoran Ognjanovićzorano@turing.mi.sanu.ac.rs
Zoran Ovcinzovcin@uns.ac.rs
Jovana Radenovićradenovicj@uns.ac.rs
Nebojša Ralevićnralevic@uns.ac.rs
Nenad Savićnsavic@uns.ac.rs
Nataša Sladoje Matićsladoje@uns.ac.rs
Dragiša Žunićdragisa.zunic@gmail.com

Rukovodioci Centra

Silvia

Prof.dr Silvia Gilezan

gsilvia@uns.ac.rs

 

Prof.dr Zoran Ovcin.

zovcin@uns.ac

© 2023. Centar za matematiku i statistiku