centar za matematiku i statistiku

Katedra za matematiku

Kontakt

Departman za opšte discipline u tehnici
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovi&#263a 6
21000 Novi Sad
Srbija

Tel/Fax: +381 21 6350 770

e-mail: gsilvia@uns.ac.rs
web site: imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia

Centar za matematiku i statistiku

Prijavite se za vesti:

© 2023. Centar za matematiku i statistiku